Naar inhoud
Gemeente Mol

Bijstandsuitkering

Wat?

Een minimuminkomen dat bij wet is geregeld. Het bedrag verschilt al naargelang je samenwonende of alleenstaande bent of een gezin ten laste hebt.

Voor wie?

Alle inwoners die vanwege hun nationaliteit geen recht hebben op leefloon, maar toch niet over voldoende eigen inkomen kunnen beschikken.

Voorwaarden?

  • Ingeschreven in het vreemdelingenregister of wachtregister en niet verblijvend in een Lokaal Opvanginitiatief voor vluchtelingen
  • Verblijf in Mol (uitzondering: bij opname in bepaalde instellingen)
  • Leeftijd: meerderjarig, minderjarig en gehuwd of zwanger
  • Onvoldoende bestaansmiddelen hebben (= beneden de officiële grenzen)
  • Bereid zijn om te werken
  • Alle rechten op andere uitkeringen uitputten

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst van het OCMW.

Kostprijs?

De aanvrager moet de bijstandsuitkering nooit terugbetalen, behalve bij fraude of het verkrijgen van inkomsten voor dezelfde periode. Uitzonderlijk kan de bijstandsuitkering (deels) teruggevorderd worden van onderhoudsplichtigen,Ā bijvoorbeeld bij studenten.

Afhandeling?

  1. Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om het recht na te gaan.
  2. De Raad van het OCMW neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
  3. De uitkering volgt dan zo snel mogelijk.
  4. Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.