Naar inhoud
Gemeente Mol

Duurzaam bouwen en wonen, advies

Bekijk ook:

Wat?

Duurzaam bouwen is zodanig bouwen dat je optimaal gebruik maakt van ruimte, energie, water en materialen.

Duurzaam ruimtegebruik wil zeggen dat je best zo dicht mogelijk bij een stad woont. Op die manier bewaren we kostbare open ruimtes en is het gemakkelijker om infrastructuur aan te leggen. Bovendien leg je minder verre woon – werk- en winkelafstanden af.

Als je zo weinig mogelijk energie gebruikt door compact te bouwen en goed te isoleren, ga je duurzaam om met de energiebronnen. Als je toch energie nodig hebt, kan je dat met hernieuwbare bronnen doen. Als je tenslotte geen hernieuwbare bronnen kan gebruiken, gebruik dan energie op zo’n efficiënt mogelijke manier.

Het belangrijkst is dat je zo weinig mogelijk water gebruikt. Daarnaast kan je voor toepassingen die geen hoogwaardige kwaliteit vereisen, regenwater gebruiken en tenslotte kan je water best niet te veel vervuilen. Op deze manier ga je duurzaam om met water.

Om duurzaam gebruik te maken van materialen, moet je naar de impact van de materialen op onze omgeving kijken. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor hernieuwbare materialen. Maar je mag ook het productieproces, de levensduur en het afvalverwerkingsproces niet uit het oog verliezen.

De duurzaamheidsambtenaar kan je advies geven hoe je bovenstaande principes in je eigen bouw- of verbouwingswerken kan integreren. Je kan best je advies komen vragen vóór je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Heb je geen grote verbouwingsplannen, ook dan kan je bij de duurzaamheidsambtenaar terecht voor nuttige tips.

Voor wie?

Alle inwoners die duurzaam willen (ver)bouwen en wonen.