Naar inhoud
Gemeente Mol

Alternatieven voor pesticiden, advies

Wat?

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier.  En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken.  Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen.  Daarom weren de Vlaamse gemeenten pesticiden uit het openbaar groen, en dit al sinds 2004.  Samen met de Vlaamse overheid doen we nu ook een oproep naar jou om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te beperken of stop te zetten.  Maar wat is dan het alternatief?  De duurzaamheidsambtenaar kan je een aantal nuttige tips geven,  waarmee je de natuur respecteert en in de eerste plaats je eigen gezondheid.  Want zonder is gezonder.

Alle openbare besturen en burgers zijn samen goed voor ruim 30 procent van het bestrijdingsmiddelengebruik in Vlaanderen.  Ook jij kan dus je steentje bijdragen.  Dat begint met restjes en lege verpakkingen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) onder te brengen.  Dit geldt ook voor restanten van producten die je allang niet meer gebruikt en die vergeten in een hoekje staan.   Alle lege verpakkingen en overschotten kan je vier maal per jaar naar de KGA-inzamelplaatsen brengen.  Waar en wanneer KGA wordt ingezameld, vind je terug op je afvalkalender.  In de containerparken van Millegem of Gompel kan je gedurende heel het jaar gratis terecht met KGA.

Voor wie?

Alle inwoners van de gemeente.