Naar inhoud
Gemeente Mol

vzw Arbeidstrajectbegeleidingsdienst (ATB)

ATB helpt werkzoekenden met een verstandelijke, sensoriële, fysieke en /of psychische beperking een job te vinden. Dit doen ze door de werkzoekende via een intensief, individueel en stapsgewijs traject te begeleiden naar een geschikte tewerkstelling. De eerste aanmelding voor ATB gebeurt bij voorkeur telefonisch.

De trajectbegeleidster van ATB is niet permanent in de Werkwinkel aanwezig. Werkzoekenden kunnen zich aanmelden op het algemeen nummer 014 61 05 61 of rechtstreeks op 0496 92 02 33.