Naar inhoud
Gemeente Mol

Agressie, individuele vorming

Wat?

Individuele vorming rond omgaan met agressie en assertiviteit in het kader van een gerechtelijke alternatieve maatregel.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het effect van vrijheidsberovingen op de omvang van criminaliteit beperkt is.  Bovendien zijn het veelal de meest kwetsbare kansarme groepen die onze gevangenissen bevolken.

Met deze vorming willen we mensen de mogelijkheid bieden te werken aan een toekomstperspectief en aan sociale (re)integratie. We geven assertiviteitscursussen met thema’s als: zelfbeeld, luisteren naar elkaar, sociale vaardigheden, hoe ga ik om met kwaadheid?,…   Met praktijkoefeningen trachten we deze inzichten en theorieën aan het dagelijkse leven te koppelen.

Het justitiehuis in Turnhout verwijst mensen door naar onze dienst bij bemiddeling in strafzaken, probatie (proeftijd) of vrijheid onder voorwaarden. Het is een alternatief voor traditionele straffen als vrijheidsberoving of een geldboete.  Het is geen vrije keuze maar een verplichte vorming opgelegd door justitie.

Het leerproject ‘omgaan met agressie – assertiviteit’ is een samenwerkingsinitiatief tussen het gemeentebestuur en het Centrum Algemeen Welzijnswerk de Kempen. Er is een nauwe samenwerking met het leerproject assertiviteit van Turnhout.

Voor wie?

Meerderjarige personen die worden doorverwezen door het justitiehuis in Turnhout in opdracht van de gerechtelijke instanties

Voorwaarden?

De gerechtelijke instanties bepalen wie in aanmerking komt voor een vorming van het leerproject.