Naar inhoud
Gemeente Mol

Leerproject

Het leerproject ‘omgaan met agressie – assertiviteit’ is een samenwerkingsinitiatief tussen het gemeentebestuur en het Centrum Algemeen Welzijnswerk de Kempen. Er is een nauwe samenwerking met het leerproject assertiviteit van Turnhout.

Het leerproject ‘omgaan met agressie - assertiviteit’ geeft vorming aan meerderjarigen die een alternatief gerechtelijke maatregel hebben gekregen. Het justitiehuis in Turnhout verwijst mensen naar het leerproject door bij bemiddeling in strafzaken, probatie (proeftijd) of vrijheid onder voorwaarden.

Wat is de inhoud van die vorming?

De vorming kan individueel of in groep gevolgd worden.

  • Vorming individueel
    Er wordt gewerkt op maat van de individuele cliënt. We bekijken samen de feiten en gaan na wat moeilijke situaties zijn in het leven van de cliënt. We proberen samen te zoeken naar aangepaste manieren om hiermee om te gaan. Thema's die vaak aan bod komen zijn: omgaan met kwaadheid, conflicthantering, zelfvertrouwen, nee leren zeggen, relaties, ...
  • Vorming in groep
    We geven een assertiviteitscursus met als thema's onder andere: zelfbeeld, luisteren naar elkaar, lichaamstaal, sociale vaardigheden, hoe ga ik om met kwaadheid?, ... We doen veel oefeningen die inzichten en theorie koppelen aan het dagelijkse leven.

Wie kan er een vorming volgen?

Het leerproject geeft enkel vorming aan meerderjarigen die zijn doorverwezen door het justitiehuis in opdracht van de gerechtelijke instanties.