Naar inhoud
Gemeente Mol

Drughulpverlener

Iedereen van onze gemeente of omgeving kan met alle vragen en problemen over drugs terecht bij Andy Malfet, de drughulpverlener van Drughulp Kempen. Je vindt hem op het JAC.

Andy is er niet alleen voor jongeren en/of gebruikers. Ook ouders, partners, kinderen, vrienden, leerkrachten, … kortom iedereen is welkom en wordt geholpen.

Bovendien kan je ook een beroep op ons doen voor het geven van voordrachten, groepssessies, klasgesprekken of eender welke andere vormende of preventieve activiteit.

Wij hanteren een strikt beroepsgeheim. Er wordt geen informatie doorgegeven en alles blijft vertrouwelijk. Onze diensten zijn trouwens ook volledig gratis.

Blijf niet rondlopen met een prangende vraag! Praten helpt!

Je kan bij ons terecht maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 17.30 uur. Op andere dagen enkel op afspraak. (bijvoorbeeld maandagavond tot 21 uur)