Naar inhoud
Gemeente Mol

Mondiale raad, adviesraad

Wat?

De mondiale raad is een adviesraad voor het gemeentebestuur over internationale samenwerking, verdeling van de subsidies voor internationale samenwerking en de derde wereldproblematiek. Daarnaast besteedt de mondiale raad veel aandacht aan het coördineren van activiteiten van de derde wereldorganisaties uit onze gemeente. Om de derde wereldorganisaties inhoudelijk sterker te maken, worden er aan hen vormingen aangeboden.

De raad komt vier maal per jaar samen. Dit zijn telkens ideale momenten voor de aangesloten organisaties om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen.

Voor wie?

Organisaties waarbinnen de derde wereldproblematiek centraal staat in hun werking. Bij derde wereldlanden denken we niet alleen aan de landen in het Zuiden, die traditioneel als ontwikkelingslanden worden genoemd, maar ook aan landen binnen de voormalige Sovjet-Unie en ex-Joegoslavië.

Voorwaarden?

De derde wereld en internationale samenwerking, staan centraal in de werking van je organisatie. Daarnaast ben je binnen onze gemeentegrenzen actief en organiseer je minstens één maal per jaar een ‘derde wereldactiviteit’.

Hoe aanvragen?

Wil je lid  worden van de mondiale raad? Neem dan contact op met de dienst ontwikkelingssamenwerking.