Naar inhoud
Gemeente Mol

Adviesraad senioren

Wat?

De seniorenraad is samengesteld uit afgevaardigden van seniorenverenigingen die door het gemeentebestuur erkend zijn en onafhankelijke leden. Zo zijn zij een realistische weerspiegeling van de Molse bevolking. De seniorenraad vertegenwoordigt alle senioren van onze gemeente.

Beleidsadviserend
De seniorenraad geeft informatie en bevordert overleg, samenwerking en coördinatie in het seniorenwerk. Verder adviseren zij het lokale beleid over de noden, wensen en behoeften van ouderen. Met deze adviezen werkt de seniorenraad mee aan het ouderenbeleid en maakt ze de behoeftes van senioren bekend. Via bijzondere activiteiten vullen zij het ruime vrijetijdsaanbod aan.

Aanspreekpunt
Bovendien is de seniorenraad ook een aanspreekpunt voor elke senior van onze gemeente.  Als senior kan je bij de seniorenraad terecht met jouw vraag of bezorgdheid over alles wat ouderen binnen onze gemeente interesseert en aanbelangt.  Dank zij jouw inbreng kan de seniorenraad wensen en behoeftes beter in kaart brengen en gebruiken in haar adviezen.

Themawerkgroepen
Om vlot te werken vanuit de expertise en interesse van elke Molse senior heeft de seniorenraad volgende themawerkgroepen:

  • Levenslang wonen voor ouderen
  • Levenslang leren voor ouderen
  • Mobiliteit en veiligheid
  • Vrije tijd en welzijn
  • Verenigingsleven voor ouderen
  • Toegankelijke communicatie en informatie voor ouderen

Samen met de leden van de seniorenraad zal het dagelijks bestuur haar adviezen aan het schepencollege, de gemeenteraad en het OCMW formuleren.

Neutraal
De seniorenraad is niet godsdienstig of politiek gebonden en heeft geen beslissingsrecht.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in het welzijn van de Molse senior.

Meer info

Voorzitter seniorenraad: Jules Boven