Naar inhoud
Gemeente Mol

Wijk-en buurtfeest, subsidie

Wat?

Het gemeentebestuur vindt dat er in onze wijken en buurten het hele jaar door moet gefeest worden én heeft daarvoor een eigen subsidiereglement op touw gezet. Daarmee erkennen we het belang – en willen we dit ook ondersteunen – van een hecht sociaal weefsel in onze straten, wijken en buurten. Een wijk- of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, willen we belonen met een maximumbedrag van 125 euro. Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden gedekt.

Enkele tips bij het organiseren van een wijk- en buurtfeest:

Voor wie?

Voor al onze inwoners.

Voorwaarden?

  • Om een subsidie te krijgen moet je uiteraard aan enkele voorwaarden voldoen. Het wijk- en buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van minstens twee straten of alle inwoners van minstens twintig huizen die een aaneengesloten geheel vormen. Als een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.
  • Privéfeesten, familiefeesten, feesten van vzw's, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter zijn uitgesloten.
  • Een buurt kan maar één keer per jaar een subsidie krijgen.
  • De subsidieaanvraag incl. de bijhorende bewijsstukken moet ten laatste ingediend zijn op volgende data:

    • Voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 oktober: voor 15 november volgend op de datum waarop het feest plaatsvindt.

    • Voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 november en 31 december: voor 15 januari volgend op de datum waarop het feest plaatsvindt.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachten termijn

1. Aanvraag incl. bijhorende bewijsstukken

Organisator

Aanvraag doen via de Evenementenkluis incl. bijhorende bewijsstukken (uitnodiging, rekeningen en sfeerfoto’s)

  • Voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 oktober: voor 15 november volgend op de datum waarop het feest plaatsvindt.
  • Voor buurtfeesten die plaatsvinden tussen 1 november en 31 december: voor 15 januari volgend op de datum waarop het feest plaatsvindt.

2. Controle

Dienst Toerisme

Controleert of de aanvraag en de bewijsstukken volledig zijn

Per kwartaal

3. Beslissing

College van burgemeester en schepenen

Brief met goedkeuring

Per kwartaal