Naar inhoud
Gemeente Mol

Wijk-en buurtfeest, subsidie

Wat?

Het gemeentebestuur vindt dat er in onze wijken en buurten het hele jaar door moet gefeest worden én heeft daarvoor een eigen subsidiereglement op touw gezet. Daarmee erkennen we het belang – en willen we dit ook ondersteunen – van een hecht sociaal weefsel in onze straten, wijken en buurten. Een wijk- of buurtfeest waarop alle inwoners welkom zijn, willen we belonen met een maximumbedrag van 125 euro. Hiermee kan een gedeelte van de organisatiekosten worden gedekt.

Enkele tips bij het organiseren van een wijk- en buurtfeest:

Voor wie?

Voor al onze inwoners.

Voorwaarden?

  • Om een subsidie te krijgen moet je uiteraard aan enkele voorwaarden voldoen. Het wijk- en buurtfeest moet zich richten tot alle inwoners van minstens twee straten of alle inwoners van minstens twintig huizen die een aaneengesloten geheel vormen. Als een buurt een ruimtelijk geheel vormt, moeten alle inwoners van deze buurt bij het wijk- en buurtfeest betrokken worden.
  • Privéfeesten, familiefeesten, feesten van vzw's, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van de sociale contacten binnen een buurt, activiteiten met winstoogmerk, schoolfeesten en feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter zijn uitgesloten.
  • Een buurt kan maar één keer per jaar een subsidie krijgen.
  • De subsidieaanvraag moet je minstens één dag voor het wijk- en buurtfeest indienen via de Evenementenkluis. De termijn voor de aanvraag voor deze subsidie staat los van overige deadlines in de Evenementenkluis.

  • Voor de uitbetaling van de subsidie moeten de organisatoren, uiterlijk twee maanden na het wijk- en buurtfeest, een verklaring op erewoord indienen in de Evenementenkluis dat zij aan alle voorwaarden voldoen voor de subsidie wijk- en buurtfeesten  .  

Afhandeling?

Fase Wie? Wat? Te verwachten termijn
1. Aanvraag Organisator

Aanvraagformulier invullen via  evenementenkluis


Formulier ‘verklaring op erewoord’ invullen via evenementenkluis

Elke aanvraag moet minstens 1 dag voor het wijk- en buurtfeest ingediend zijn.

Uiterlijk 2 maanden na het wijk- en buurtfeest

2. Controle Dienst toerisme Controleert of de aanvraag volledig is. Bij twijfel kan men alsnog bewijsstukken aanvragen. Max. 2 weken na indiening formulier ‘verklaring op erewoord’
3. Beslissing Dienst toerisme

Bij twijfel: college van burgemeester en schepenen

Goedkeuring via evenementenkluis Max. 1 week na controle