Naar inhoud
Gemeente Mol

Briefwisseling

Wat?

Het secretariaat staat in voor de ontvangst en de interne verdeling van alle officiële briefwisseling die wordt verstuurd naar het gemeentebestuur. Alle belangrijke informatie, vragen, meldingen, … stuur je daarom best naar het officiële adres op naam van het college van burgemeester en schepenen.

Ook belangrijke faxen en e-mails vallen onder deze regeling. Het secretariaat legt ook een register aan van uitgaande post. Op die manier kunnen we steeds nagaan welke brieven er officieel verstuurd werden.

Als je wil kan je altijd een ontvangstbewijs vragen bij het afgeven van een brief op het secretariaat.

Voorwaarden?

Richt je brief, mail of fax steeds aan het college van burgemeester en schepenen.

1.

Brief

College van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol

2.

E-mail

secretariaat@gemeentemol.be

3.

Fax

014 33 08 46

Afhandeling?

Inkomende briefwisseling

 

1.

Het secretariaat voorziet de inkomende briefwisseling van ontvangstdatum en volgnummer en registreert deze in het register van inkomende post.

 

2.

De brief wordt aan de betrokken diensten bezorgd.

Uitgaande briefwisseling

 

 

Uitgaande briefwisseling wordt ingeschreven in een register van uitgaande post, voorzien van volgnummer.