Naar inhoud
Gemeente Mol

Reispaspoort

Maak hier online je afspraak.

Wat?

Een Belgisch reispaspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waar de Belgische identiteitskaart niet volstaat. Met een paspoort kan je reizen naar alle landen ter wereld, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Vooraleer je vertrekt, ga je best na welke reisdocumenten nodig zijn voor jouw reisbestemming: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten                                

Lees zeker ook de reisadviezen op de website van FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Voor wie?

Voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen wenst te reizen waarvoor een reispaspoort vereist is. Inwoners van onze gemeente komen langs bij de bevolkingsdienst. Verblijf je in het buitenland, dan vraag je het paspoort aan bij de Belgische ambassade of het consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar je je bevindt.

Voorwaarden?

Als je vaak reist, doe je er goed aan steeds een paspoort te bezitten dat nog 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen. Zorg ervoor dat je tijdig jouw paspoort aanvraagt.

Het paspoort is:

 • 7 jaar geldig voor volwassenen
 • 5 jaar geldig voor minderjarigen.

Je hebt een recente kleurenpasfoto met witte achtergrond nodig die voldoet aan de strenge ICAO normen (International Civil Aviation Organisation).

Pasfoto’s die niet voldoen aan deze normen mogen niet aanvaard worden waardoor de aanvraag van een nieuw reispaspoort niet kan doorgaan. Wij raden je om die reden aan om de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf naar keuze of gebruik te maken van de fotocabine van onze bevolkingsdienst. 

Fotocabine bevolkingsdienst
Voor pasfoto's kan je ook terecht in de nieuwe fotocabine aan de ingang van de bevolkingsdienst.

Je betaalt 9 euro voor een set van zes pasfoto’s. Dit bedrag betaal je aan de cabine zelf, cash of met je betaalkaart.

Hoe aanvragen?

Maak hier online je afspraak.

Je maakt een afspraak en komt daarna persoonlijk naar de bevolkingsdienst om het reispaspoort aan te vragen. Ook kinderen, ongeacht de leeftijd, moeten meekomen. Minderjarigen moeten steeds bijgestaan worden door één van de ouders.

Meebrengen:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (die voldoet aan de ICAO-normen) OF 9 euro om foto's te maken in de fotocabine op onze bevolkingsdienst.
 • je oude reispaspoort

De aanvraag van een biometrisch reispaspoort verloopt volledig digitaal. De foto en de vingerafdrukken worden gescand en de handtekening wordt gezet op een digitale pad. 

Kostprijs?

Normale procedure: levertijd 10 werkdagen:

 • Paspoort -18-jarigen: 45 euro
 • Paspoort +18-jarigen: 85 euro

Spoedprocedure: levertijd 24 uur als het paspoort vóór 15 uur aangevraagd wordt

 • Paspoort –18-jarigen: 230 euro
 • Paspoort +18-jarigen: 280 euro (normale prijs + kosten speciale koerier)
 • Zakenpaspoort : 280 euro Dit paspoort telt dubbel zoveel pagina’s als een normaal paspoort

In heel uitzonderlijke gevallen kan je een humanitair paspoort aanvragen. Op de website van FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of je hiervoor in aanmerking komt.

Afhandeling?

Je wordt via e-mail en/of sms verwittigd wanneer je nieuwe reispaspoort is toegekomen op de bevolkingsdienst. Je kan het zonder afspraak afhalen aan de onthaal- en informatiebalie ’t Getouw tijdens de openingsuren.

 • Als je zelf het reispaspoort niet kan komen afhalen, kan je hiervoor volmacht geven aan iemand anders. De persoon die in jouw plaats komt, moet het volmachtformulier ingevuld en ondertekend meebrengen.
 • Het reispaspoort van een minderjarige kan (zonder volmacht) door één van de ouders afgehaald worden.

Uitzonderingen

Je reis is in de war gelopen door een defect paspoort?

Door een productiefout in je reispaspoort is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent hierdoor schade te hebben geleden waardoor:

 • Je vertrek moest uitgesteld of geannuleerd worden?
 • Je in het buitenland moest blijven in afwachting van een nieuw reispaspoort?
 • Je de reis moest onderbreken en naar huis terugkeren?

In dit geval kan je aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Meer inlichtingen vind je op www.schadevergoedingpaspoort.be of bevolkingsdienst@gemeentemol.be

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, bevolkingsdienst@gemeentemol.be