Naar inhoud
Gemeente Mol

Reispaspoort

Bekijk ook:

Wat?

Een reispaspoort is, naast je gewone of nationale identiteitskaart, een document om je identiteit te bewijzen in de meeste landen buiten de Europese Unie. Het is zeven jaar geldig.

Voor wie?

Voor elke Belg, hoe jong ook, die naar landen wenst te reizen waarvoor een reispaspoort vereist is.

Hoe aanvragen?

Je komt persoonlijk naar de bevolkingsdienst om je aanvraagformulier te tekenen. Ook kinderen, ongeacht de leeftijd, moeten meekomen bij de aanvraag van hun reispaspoort.  Een handtekening is verplicht voor kinderen vanaf 6 jaar, vingerafdrukken worden genomen vanaf 12 jaar. Kinderen jonger dan 6 jaar moeten ook steeds aanwezig zijn bij de aanvraag van het paspoort.

Meebrengen:

Opgelet: bij minderjarigen moet de foto gelijkend zijn, anders kan dit voor problemen zorgen aan de grens.

 • je oude reispaspoort

De aanvraag van een biometrisch reispaspoort verloopt volledig digitaal. De foto en de vingerafdrukken worden gescand en de handtekening wordt gezet op een digitale pad. 

Kostprijs?

Meerderjarigen:

  • Normale procedure: aflevering 10 werkdagen, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 80 euro
  • Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 7 jaar, 32 bladzijden, 255 euro (= normale prijs + de kosten speciale koerier)
  • Zakenpaspoort kan enkel met spoedprocedure aangevraagd worden, heeft 64 bladzijden en kost 255 euro. 

Minderjarigen:

  • Normale procedure: aflevering 10 werkdagen, geldigheidsduur 5 jaar, 35 euro
  • Spoedprocedure: aflevering 24 uur, geldigheidsduur 5 jaar, 210 euro

Afhandeling?

Bij aanvraag ontvang je een betalingsbewijs en een volmachtformulier. Hier staat de afhaaldatum van je reispaspoort op.

 • Als je zelf je reispaspoort niet kan komen afhalen, mag je het volmachtformulier invullen voor iemand die wel kan komen.
 • Vanwege veiligheidsredenen is het niet mogelijk om zelf een reispaspoort te halen bij het productiecentrum. De aanvraag en afhandeling gebeurt steeds door onze dienst.

Je reis is in de war gelopen door een defect paspoort?

Door een productiefout in je reispaspoort is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent hierdoor schade te hebben geleden waardoor :

 • Je vertrek moest uitgesteld of geannuleerd worden?
 • Je in het buitenland moest blijven in afwachting van een nieuw reispaspoort?
 • Je de reis moest onderbreken en naar huis terugkeren?

In dit geval kan je aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Meer inlichtingen vind je op www.schadevergoedingpaspoort.be of bevolkingsdienst@gemeentemol.be