Naar inhoud
Gemeente Mol

Vreugdeschoten

Wat?

Voor het afschieten van knalbussen is een toelating van de burgemeester noodzakelijk.

Voor wie?

Iedereen die knalbussen wenst af te schieten.

Voorwaarden?

Het is verboden om knalbussen af te schieten zonder voorafgaandelijk toelating van de burgemeester, die ook de voorwaarden bepaalt.

Om ongelukken te vermijden, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden en de buurtbewoners verwittigd worden zodat er geen buren of huisdieren opgeschrikt worden.

Hoe aanvragen?

Brief te richten aan Burgemeester, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol met vermelding van:

  • naam en adres van de aanvrager
  • de gelegenheid waarvoor knalbussen worden afgeschoten
  • plaats waar de knalbussen worden afgeschoten
  • datum en uur wanneer de knalbussen worden afgeschoten

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Aanvraag

Organisator

Brief

ten laatste 1 maand voor het evenement

2. Verklaring

Secretariaat burgemeester

Antwoordbrief organisator

2 weken