Naar inhoud
Gemeente Mol

Kraaien, eksters en gaaien, bestrijding

Wat?

Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en ter bescherming van de fauna mogen kraaien, eksters en gaaien worden bestreden.

Voor wie?

Door de eigenaar of grondgebruiker.

Voorwaarden?

Vooraleer over te gaan tot het verdelgen van de kraaien, eksters en gaaien moet per aangetekende brief het provinciaal hoofd van de afdeling Natuur en de burgemeester verwittigd worden. Je moet houder zijn van het jachtrecht.

Hoe aanvragen?

Aangetekende brief te richten aan Burgemeester, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Melding

Organisator

Brief

ten laatste 1 maand voor het verdelgen

2. Kennisname

Secretariaat burgemeester

Antwoordbrief organisator

2 weken

Reglement

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009.