Naar inhoud
Gemeente Mol

Knalkanon, gebruik

Wat?

Het gebruik van automatische knalkanonnen of gelijkaardige tuigen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de burgemeester.

Voor wie?

Iedereen die automatische knalkanonnen plaatst.

Voorwaarden?

Het gebruik van automatische knalkanonnen of gelijkaardige tuigen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.

Het is verboden knalkanonnen of gelijkaardige tuigen te gebruiken op minder dan 200 meter van de dichtstbijgelegen woning of gebouw waarin zich gewoonlijk personen bevinden.

Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen zonsondergang en zonsopgang. Tussen zonsopgang en zonsondergang worden volgende voorwaarden opgelegd:

  • Ontploffingen mogen elkaar met niet minder dan 2 minuten tussentijd opvolgen
  • De intensiteit ervan, gemeten aan de grens met de aanpalende eigendommen, mag niet meer dan 75 dB(A) bedragen.

De burgemeester kan afwijkingen toestaan  of opleggen op bovenstaande verbodsbepalingen.

Hoe aanvragen?

Gemotiveerde aanvraag richten aan Burgemeester, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Aanvraag

 

Brief

ten laatste 1 maand voor het plaatsen van het knalkanon

2. Toelating

Secretariaat burgemeester

Antwoordbrief aanvrager

1 maand