Naar inhoud
Gemeente Mol

Geluidswagen, luidspreker, geluidsversterker,…

Wat?

Als je met een geluidswagen over de openbare weg wenst te rijden of gebruik wenst te maken van een luidspreker, geluidsversterker of andere toestellen met geluidsweergave waarvan de uitzending hoorbaar is vanaf de openbare weg,  moet je toelating vragen aan de burgemeester.

Voor wie?

Iedereen die bovenvermelde activiteit wenst uit te voeren.

Voorwaarden?

Het gebruik op de openbare weg van geluidswagens voor om het even welke doeleinden is verboden. De burgemeester kan voor bijzondere plechtigheden of gebeurtenissen afwijkingen toestaan mits volgende voorschriften worden nageleefd:

 • het aanhouden van een gemiddelde minimumsnelheid van 10 km/u
 • tijdens de uitzending niet parkeren, noch het verkeer van voertuigen, fietsers of voetgangers hinderen;
 • de geluidswagen moet tijdens de  uitzending op minimum 200 meter afstand blijven van:
  • markten en braderijen
  • openbare plechtigheden
  • openbare plaatsen waar al muziekuitzendingen zijn toegestaan
  • manifestaties met grote volkstoeloop en/of verkeersaanbod
 • geen gebruik maken van luidsprekers in een straal van 200 meter rond:
  • gerechtsgebouwen
  • ziekenhuizen
  • rustoorden en bejaardentehuizen
  • hospitalen, klinieken en andere verpleeginstellingen
  • scholen tijdens de lesuren
 • er mag niet worden rondgereden:
  • op zon- en wettelijke feestdagen;
  • op andere dagen in de periode van 1 oktober tot 31 maart tussen 18 en 10 uur
  • op andere dagen in de periode van 1 april tot 30 september tussen 20 en 10 uur
  • in het centrum van de gemeente tussen 11.30 en 13.30 uur en tussen 16.30 en 18.30 uur.

Het gebruik van luidsprekers, geluidsversterkers of andere toestellen met geluidsweergave is verboden. De burgemeester kan toelating geven mits naleving van volgende voorwaarden:

 • de uitzendingen mogen niet van rustverstorende aard zijn
 • uitzendingen zijn verboden in een straal van 200 meter rond:
  • gerechtsgebouwen;
  • ziekenhuizen;
  • rustoorden en bejaardentehuizen;
  • hospitalen, klinieken en andere verpleeginstellingen;
  • scholen tijdens de lesuren;
 • de uitzendingen zijn verboden:
  • op zon- en wettelijke feestdagen;
  • op andere dagen in de periode van 10 oktober tot 31 maart tussen 18 en 10 uur;
  • op andere dagen in de periode van 1 april tot 30 september tussen 20 en 10 uur;

De burgemeester kan afwijkingen toestaan of opleggen op bovenstaande verbodsbepalingen.

Hoe aanvragen?

Aanvraag richten aan Burgemeester, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Aanvraag

 

Brief

ten laatste 1 maand voor de activiteit

2. Toelating

Secretariaat burgemeester

Antwoordbrief aanvrager

1 maand