Naar inhoud
Gemeente Mol

Schenking aan gemeentebestuur van gebouwen en gronden

Wat?

Het gemeentebestuur staat open voor het verwerven van onroerende goederen door middel van schenkingen.

Hoe aanvragen?

Voor een schenking van een onroerend goed doe je een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

Aanvrager

Doet schriftelijke aanvraag aan college van burgemeester en schepenen

2

Dienst patrimonium

Evalueert de aanvraag en adviseert het college van burgemeester en schepenen

3

College van burgemeester en schepenen

Evalueert de aanvraag tot schenking

4

College van burgemeester en schepenen

Indien college akkoord is, vraagt het college een goedkeuring aan de gemeenteraad

5

Dienst patrimonium

Agendeert dossier op de gemeenteraad

6

Gemeenteraad

Beslist over de aanvaarding van de schenking

7

Notaris

Verlijdt de notariële akte