Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentelijke eigendommen, verkoop

Wat?

Het gemeentebestuur verkoopt geregeld bouwgronden.  De vraag kan steeds gesteld worden om bouwgronden of andere onroerende eigendommen, restgronden aan te kopen van het gemeentebestuur. Restgronden zijn kleinere stukjes grond – vaak in de buurt van een kruispunt - die geen openbaar nut meer hebben.

Hoe aanvragen?

Gemeentelijke eigendommen worden meestal verkocht via een openbare verkoop door een notaris.  De nodige publiciteit gebeurt dan via de gebruikelijke kanalen.

Voor de aankoop van andere onroerende eigendommen en restgronden doe je een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

Aanvrager

Doet schriftelijke aanvraag aan college van burgemeester en schepenen

2

College van burgemeester en schepenen

Evalueert de verkoopsaanvraag

3

Ontvanger van de registratie (FOD)

Bepaalt de minimale verkoopswaarde

4

College van burgemeester en schepenen

Bepaalt de verkoopprijs

5

Aanvrager

Gaat hiermee akkoord of niet

6

College van burgemeester en schepenen

Indien aanvrager akkoord is, vraagt het college een goedkeuring aan de gemeenteraad

7

Dienst patrimonium

Agendeert dossier op de gemeenteraad

8

Gemeenteraad

Beslist over de verkoop

9

Notaris

Verlijdt de notariële akte