Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentelijke eigendommen, huur, erfpacht en gebruik van gronden en gebouwen

Wat?

Het gemeentebestuur stelt een aantal gebouwen en gronden ter beschikking van particulieren en van verenigingen onder de vorm van gebruiksrecht, huurrecht of erfpacht. In vele gevallen gaat het om sportclubs en sportterreinen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag doe je schriftelijk bij het gemeentebestuur.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

Aanvrager

Doet schriftelijke aanvraag aan college van burgemeester en schepenen

2

College van burgemeester en schepenen

Evalueert de aanvraag en bepaalt de voorwaarden

3

Aanvrager

Gaat hiermee akkoord of niet

4

College van burgemeester en schepenen

Indien aanvrager akkoord is,vraagt het college goedkeuring aan de gemeenteraad indien de overeenkomst langer dan 9 jaar zal duren

5

Dienst patrimonium

Agendeert dossier op de gemeenteraad

6

Gemeenteraad

Beslist over de verhuur, erfpacht of gebruik

7

Notaris

Verlijdt de notariële akte