Naar inhoud
Gemeente Mol

Wegeniswerken, hinderattest voor zelfstandigen

Wat?

Zelfstandigen kunnen van het Participatiefonds - een openbare federale financiële instelling - een inkomenscompensatievergoeding krijgen wanneer ze het slachtoffer zijn van wegeniswerken.  Om deze vergoeding aan te vragen, heb je een attest van hinder nodig dat het gemeentebestuur uitreikt.

Het Participatiefonds staat in voor het beheer van de inkomenscompensatievergoeding. De rol van het Participatiefonds is drievoudig: de ontvankelijkheid van de aanvragen tot vergoeding beoordelen, de hinder onderzoeken om te bepalen of deze recht geeft op een vergoeding en de vergoedingen uitkeren.

Voor wie?

Zelfstandigen die voldoen aan de volgende criteria:

  • Minder dan 10 werknemers in de inrichting tewerkstellen;
  • Jaaromzet en jaarlijks balanstotaal = 2 miljoen euro;
  • De voornaamste activiteit is de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is binnen de bebouwde inrichting
  • Geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten die voortvloeien uit de activiteit in de inrichting die hinder ondervindt van de openbare werken.

Voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding moet, als gevolg van de hinder, het openhouden van de inrichting nutteloos zijn vanuit operationeel oogpunt tijdens minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen.

Er is sprake van hinder zodra er aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen kan gebruikt worden;
  • Geen beschikbaarheid van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting;
  • De toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of beide richtingen;
  • Voetgangers kunnen onmogelijk de toegang tot de inrichting bereiken.

Hoe aanvragen?

schriftelijk

1.

Opvragen formulier bij dienst openbare werken

2.

Volledig invullen van aanvraagformulier

3.

opsturen aanvraagformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Website

Klik hier om de aanvraagformulier te downloaden.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Vraagt het formulier aan en bezorgt het volledig ingevuld terug aan de dienst openbare werken

Dienst openbare werken

Vult op het formulier de gegevens over de werken die hinder veroorzaken in

Dienst verkeer

Vult het formulier in met betrekking tot de bereikbaarheid tijdens de werken

Dienst openbare werken

Stuurt het hinderattest op naar de aanvrager

Aanvrager

Dient het hinderattest in bij het Participatiefonds volgens de door hen vooropgestelde procedure. Zie hieronder voor de contactgegevens van het Participatiefonds.

Meer info