Naar inhoud
Gemeente Mol

Weg, onderhoud

Wat?

Het onderhoud van de openbare wegen wordt grotendeels door eigen gemeentepersoneel gedaan.  Indien je constateert dat er ergens beschadigingen aan het wegdek zijn, dan mag je dit melden.

Voor wie?

Iedereen.

Voorwaarden?

Enkel voor openbare wegen.

Hoe aanvragen?

Meldingsformulier in 3 maandelijks gemeentelijk infoblad

Volledig invullen van meldingsformulier

Opsturen meldingsformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Website

Via het online meldingsformulier.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt het probleem

Kabinet van schepen van openbare werken

Maakt de meldingen over aan dienst openbare werken en bezorgt de aanvrager een ontvangstmelding

Dienst openbare werken

Registreert de melding in een database en geeft opdracht aan de desbetreffende uitvoerende dienst