Naar inhoud
Gemeente Mol

Waterlopen, onderhoud

Wat?

De riolering in onze gemeente wordt sinds 1 januari 2010 beheerd door de ‘Provinciale en intercommunale drinkwatermaatschappij van de provincie Antwerpen’, kortweg Pidpa (afdeling HidroSan.) Zij staan ook in voor het onderhoud van de baangrachten. Voor alle aansluitingen, vragen en opmerkingen over de riolering, straatkolken en baangrachten moet je Pidpa contacteren.

Andere niet-bevaarbare waterlopen worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  • In beheer van de gemeente (het onderhoud hiervan wordt ook uitbesteed aan HidroSan);
  • In beheer van de provincie; (meldingen via www.meldpuntwaterlopen.be)
  • In beheer van het Vlaams Gewest.

Voor wie?

Iedereen.

Voorwaarden?

Het moet gaan om een openbare gracht (niet om bijvoorbeeld een trekgracht want hiervan moet het onderhoud door de eigenaars van de naastgelegen percelen gebeuren) of een andere onbevaarbare waterloop.

Hoe aanvragen?

Meldingsformulier in driemaandelijks gemeentelijk infoblad

Volledig invullen van meldingsformulier.
Opsturen meldingsformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Website

Via het online meldingsformulier

Telefonisch of via e-mail

Rechtstreeks bij de bevoegde instantie

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt het probleem

Dienst openbare werken

Maakt de meldingen over aan de bevoegde instantie

Meer info