Naar inhoud
Gemeente Mol

Stoep, onderhoud en herstelling

Wat?

Het onderhoud van en de herstellingen aan de stoepen wordt op regelmatige basis uitgevoerd door gemeentepersoneel. Je bent altijd welkom om problemen aan het voetpad te melden.

Voor wie?

Iedereen.

Voorwaarden?

Meldingsformulier in driemaandelijks gemeentelijk infoblad

Volledig invullen van meldingsformulier

Opsturen meldingsformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Website

Via het meldingsformulier.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt het probleem

Kabinet van schepen van openbare werken

Maakt de meldingen over aan dienst openbare werken en bezorgt de aanvrager een ontvangstmelding

Dienst openbare werken

Registreert de melding in een database en geeft opdracht aan de desbetreffende uitvoerende dienst