Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbare verlichting, verplaatsen verlichtingspaal

Wat?

Als een inrit niet anders kan aangelegd worden zonder dat de openbare verlichtingspaal in de weg staat, kan er toestemming gegeven worden om deze te laten verplaatsen. Netwerkbeheerder Fluvius verplaatst palen en armaturen van de openbare verlichting op kosten van de aanvrager (bouwheer).  Hiervoor is steeds het akkoord van het gemeentebestuur nodig.

Voor wie?

De bouwheer van een perceel waar de openbare verlichtingspaal voor de inrit staat.

Voorwaarden?

  • Het moet gaan om een paal die voor de enige inrit van de woning ligt.
  • De netwerkbeheerder voert de verplaatsing enkel uit mits goedkeuring van het gemeentebestuur.
  • Alle kosten voor het verplaatsen, en eventueel bijplaatsen van bijkomende verlichtingspunten indien het lichtopbrengstschema hierdoor in het gedrang komt, vallen volledig ten laste van de aanvrager (bouwheer).

Hoe aanvragen?

Schrijf een gemotiveerde aanvraag om een offerte voor het verplaatsen van een openbare verlichtingspaal. Voeg hierbij een kopie van het bouwplan. Vermeld ook het nummer van de openbare verlichtingspaal. Verklaar in de brief dat je alle kosten verbonden aan het verplaatsen zal betalen, indien je na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren. Verstuur je aanvraag naar de dienst openbare werken.

Kostprijs?

De aanvraag van de offerte voor het verplaatsen van de paal, is kosteloos.  Als de aanvrager beslist om de werken te laten uitvoeren, worden de kosten zoals vermeld in de offerte van Fluvius rechtstreeks aan jou gefactureerd.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Doet wat?

1.

Aanvrager

Stuurt schriftelijk aanvraag met de nodige info op

2.

dienst openbare werken

Beslist al dan niet om positief advies te geven voor de verplaatsing

3.

dienst openbare werken

Legt dossier voor aan college van burgemeester en schepenen

4.

college van burgemeester en schepenen

Beslist al dan niet om toestemming te geven voor de verplaatsing

5.

dienst openbare werken

Vraagt offerte aan bij Fluvius indien goedkeuring werd gegeven voor de verplaatsing

6.

dienst openbare werken

Verwittigt aanvrager indien geen goedkeuring werd gegeven voor de verplaatsing

7.

dienst openbare werken

Bezorgt de offerte van Fluvius aan de aanvrager

8.

Aanvrager

Bezorgt aan de dienst openbare werken zijn / haar schriftelijk akkoord voor de verplaatsing

9.

dienst openbare werken

Geeft Fluvius opdracht voor de verplaatsing

10.

Eandis

Fluvius voert verplaatsing uit en factureert rechtstreeks aan aanvrager

11.

Aanvrager

Betaalt factuur rechtstreeks aan Fluvius