Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbare verlichting, uitbreiding

Wat?

Uitbreiding van de openbare verlichting met één of meer bijkomende verlichtingspunten kan niet zomaar gebeuren.  Hierover beslist het college van burgemeester en schepenen.  Indien je vindt dat op een bepaalde openbare weg of plaats bijkomende verlichtingspunten moeten komen om de veiligheid van passanten te waarborgen, dan kan je een suggestie doen via het meldingsformulier.

Voor wie?

Iedereen.

Voorwaarden?

De bijkomende verlichtingspunten moeten nodig van openbaar nut zijn.

Hoe aanvragen?

Meldingsformulier in driemaandelijks gemeentelijk infoblad

Volledig invullen van meldingsformulier

Opsturen meldingsformulier naar Gemeentebestuur Mol, dienst Openbare Werken, Molenhoekstraat 2

Website

Vul het meldingsformulier online in.

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt het probleem

Kabinet van schepen van openbare werken

Maakt de meldingen over aan dienst openbare werken en bezorgt de aanvrager een ontvangstmelding

Dienst openbare werken

Registreert de melding in een database en geeft opdracht aan de controleur der werken elektromechanica om een onderzoek te doen

Dienst openbare werken

Agendeert de aanvraag op het schepencollege met bijgevoegd advies van de controleur

College van burgemeester en schepenen

Neemt beslissing over de aanvraag

Dienst openbare werken

Licht de aanvrager in over de beslissing van het schepencollege

Dienst openbare werken

Vraagt offerte aan Eandis

Dienst openbare werken

Agendeert offerte voor uitbreiding van de openbare verlichting op het schepencollege

College van burgemeester en schepenen

Keurt al dan niet offerte goed

Dienst openbare werken

Indien de offerte goedgekeurd werd, wordt aan Eandis opdracht gegeven om de aanpassingen door te voeren

Eandis

Plaatst de bijkomende verlichtingspunten