Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbare verlichting, aanpassen werkregime

Wat?

Voor de werking van de openbare verlichting bestaan in onze gemeente drie programma’s:

  1. avondregime: van zonsondergang tot 22 uur;
  2. nachtregime: van zonsondergang tot zonsopgang;
  3. gedimd nachtregime: van zonsondergang tot 22 uur aan 100% vermogen en van 22 uur tot zonsopgang aan 50% van het vermogen.

Na 22 uur brandt slechts één op de drie lampen. Bij toepassing van LED-verlichting brandt na 22 uur één op de drie lampen aan 50% vermogen.

Het nachtregime of het gedimd nachtregime, ingeval van ledverlichting, wordt verder toegelaten op de volgende plaatsen:

  • kruispunten
  • gevaarlijke bochten
  • einde van doodlopende straten
  • verkeersdrempels
  • vluchtheuvels
  • wegversmallingen
  • oversteekplaatsen voor voetgangers

Voorwaarden?

Als je denkt dat de straatverlichting niet op nachtregime werkt alhoewel aan één van de bovenstaande voorwaarden voldaan is dan kan je dit melden en een omschakeling vragen. 

Hoe aanvragen?

Website

Via het e-formulier

Afhandeling?

Wie?

Doet wat?

Aanvrager

Meldt het probleem

Kabinet van schepen van openbare werken

Maakt de meldingen over aan dienst openbare werken en bezorgt de aanvrager een ontvangstmelding

Dienst openbare werken

Registreert de melding in een database en geeft opdracht aan de controleur der werken om te onderzoeken of verlichting in aanmerking komt voor een omschakeling

Dienst openbare werken

Agendeert de aanvraag op het schepencollege met bijgevoegd advies van de controleur

College van burgemeester en schepenen

Neemt beslissing over de aanvraag

Dienst openbare werken

Licht de aanvrager in over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Dienst openbare werken

Vraagt offerte aan Fluvius

Dienst openbare werken

Agendeert offerte voor uitbreiding van de openbare verlichting op het schepencollege

College van burgemeester en schepenen

Keurt al dan niet offerte goed

Dienst openbare werken

Indien de offerte goedgekeurd werd, wordt aan Fluvius opdracht gegeven om de aanpassingen door te voeren

Eandis

Fluvius programmeert de omschakeling zodat één op drie verlichtingspunten blijft branden tot zonsopgang.