Naar inhoud
Gemeente Mol

Elektronische vreemdelingenkaart

Bekijk ook:

Wat?

De elektronische vreemdelingenkaart is een verblijfsdocument met het formaat van een bankkaart. Deze kaart is uitgerust met een microchip en persoonlijke geheime codes.

Met deze kaart kan je:

 • jezelf elektronisch identificeren bij bijvoorbeeld toegangscontroles
 • jezelf authentificeren op het internet
 • je elektronische handtekening plaatsen

De verblijfskaart is geen identiteitsbewijs. Zowel EU als niet-EU onderdanen moeten steeds in het bezit zijn van een paspoort of identiteitskaart van het land waarvan ze de nationaliteit bezitten.

Voor wie?

Elke vreemdeling die ouder is dan 12 jaar en het recht heeft om in België te verblijven of zich te vestigen, kan een vreemdelingenkaart aanvragen.

Er zijn verschillende types verblijfskaarten :

Burgers van de Europese Unie en hun familieleden krijgen een elektronische verblijfskaart

 • E kaart : verklaring van inschrijving
 • E+ kaart : document ter staving van duurzaam verblijf
 • F kaart : verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie
 • F+ kaart : duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

Burgers van derde landen krijgen een biometrische kaart:

 • A kaart : bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf
 • B kaart : bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • C kaart : identiteitskaart voor vreemdelingen
 • D kaart : EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
 • H kaart: Europese blauwe kaart, afgeleverd aan hoogopgeleide werknemers

Welke verblijfskaart je krijgt hangt af van je nationaliteit, de duur en de reden van je verblijf in België

Voorwaarden?

1 recente pasfoto volgens de ICAO norm ( International Civil Aviation Organisation)

Pasfoto’s die niet voldoen aan deze normen zullen niet langer aanvaard worden. Er kan dus geen aanvraag gebeuren met een niet-conforme pasfoto. Daarom raden wij aan om de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf. Voor meer informatie over de voorschriften voor de foto’s verwijzen we naar de website van FOD Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/biometrisch_paspoort/belg

Hoe aanvragen?

Je krijgt van de vreemdelingendienst een oproepingsbrief.

Kostprijs?

 • 25 euro
 • Spoedprocedure: 130 euro (als de aanvraag gedaan wordt voor 15 uur, dan is de verblijfskaart beschikbaar de volgende werkdag vanaf 14 uur. Enkel op weekdagen)

Afhandeling?

Je moet 2 keer persoonlijk naar de vreemdelingendienst komen. De eerste keer om de verblijfskaart aan te vragen en te betalen. Bij de aanvraag van een biometrische kaart worden ook vingerafdrukken genomen.

Een drietal weken later kom je terug om je nieuwe kaart te activeren met de pin- en pukcode die je worden toegestuurd. Bij het afhalen van je nieuwe kaart, moet je ook je vorige kaart inleveren. Als deze gestolen of verloren gegaan is, moet je hiervan aangifte doen bij de politie vooraleer je de nieuwe kaart komt afhalen.