Naar inhoud
Gemeente Mol

Basisdocumenten

Burgerlijke Stand Mol: 1797 - 1900 

Parochieregisters Mol

 • geboorten
  • 1586 - 1808
  • 1631 - 1660: ontbreken
 • huwelijken
  • 1627 - 1808
  • 1661 - 1702: ontbreken
 • overlijdens
  • 1577 - 1808 
  • 1621 - 1652: ontbreken
  • 1666 - 1677: ontbreken
  • 1702 - 1735: ontbreken
 • Parochieregisters Balen - Dessel - Lommel: kopieën in bibliotheek
 • Op microfilms: Arendonk - Geel - Meerhout - Olmen - Retie  

Bewerkte parochieregisters of Burgerlijke Stand 

 • Burgerlijke Stand Geel
  • 1798 - 1806
  • 1798 - 1900 huwelijken
 • Volkstellingen Geel 1693, 1747, 1755
 • P.R. Bel 1592 - 1691
 • Burgerlijke Stand Meerhout 1685 - 1900
 • Leven, liefde en dood in Oostham 1780 - 1880
 • Leven, liefde en dood in Kwaadmechelen 1600 - 1900
 • P.R. Eindhout
  • 1715 - 1908 G
  • 1720 - 1936 H
  • 1793 - 1920 O
 • Bevolking van Peer 1646 - 1806
 • P.R. Vorst
 • Bevolking van de parochie Tielen 1610 - 1850
 • Bevolking van Weelde 1340 - 1880
 • P.R. Balen
 • Kerkarchief Mol - Balen
 • Kapelboek Schoor
 • Huwelijken Franse Tijd Balen
 • P.R. Meerhout
 • Burgerlijke Stand Oevel, Tongerlo, Westerlo, Zoerle Parwijs 19e eeuw, werden bewerkt door Michel Verbeeck.
 • Digitale klappers Balen, Dessel, Geel, Lommel, Meerhout, Mol, Olen, Olmen

Meetboeken Mol: 1608 - 1808

Informatie over bezittingen, met vermelding van opeenvolgende eigenaars en verwantschappen, primitief kadaster  

Schepenregisters: 16de - 17de - 18de eeuw 

 • Gegevens over de voogdij MBD
 • Gegevens over bezitsverdelingen, erfenissen, voogdijschap, verkopen, processen...
 • Alfabetische index op achternaam
 • Volledige bewerkingen door Leo Hannes
 • Akten op microfilm
 • Op microfilms: Arendonk - Geel - Meerhout - Olmen - Retie

 Wettelijke akten Meerhout, bewerking door Leo Hannes

 • Wettelijke akten Mol, Balen, Dessel, 18e eeuw, bewerking door Leo Hannes 

Oud archief, Mol, Balen, Dessel, 17e - 18e eeuw, bewerking door Leo Hannes 

Notariaat: 17de eeuw

 • Notaris Loovens: akten werden gekopieerd en ingebonden.

Notariaat: 18de eeuw

 • Notaris Bex, Dessel: 1750-1763
 • Notaris Claes, Balen: 1754-1787
 • Notaris Coppens, Balen: 1774-1795
 • Notaris Jacobs, Mol: 1784-1795
 • Notaris Peeters, Mol: 1789-1795
 • Notaris Ricquier, Mol: IV-1822
 • Notaris Slechten, Mol: 1723-1748
 • Notaris Van Schoubroeck, Mol: 1783-1796
 • Notaris Wouters, Balen: 1718-1756
 • Losse stukken Van Hemel - Wouters
 • Ingebonden inventaris opgesteld door Leo Hannes.
 • De akten van de Molse notarissen werden alfabetisch geklapperd op fiches
 • Molse akten ook op microfilms
 • Op microfilms: Arendonk - Geel - Meerhout - Olmen - Retie

Notariaat: 19de eeuw

 • Notaris van Praet, Mol - Geel: gedeeltelijke inventaris
 • Molse notarissen: kopieën van de inventarissen zijn aanwezig, oorspronkelijke akten bevinden zich bij notaris Van Roosbroeck.
 • Op microfilm: Notaris Ceulemans, 1823-1843
  • Notaris J.B. Van Hove, 1844 - 1873
  • Notaris A. Van Eynde, 1874 - 1895
  • Notaris J. Smolderen, 1895 - 1906

Notariaat Geel, bewerking door Leo Hannes

Notariaat Meerhout, bewerking door Leo Hannes 

Goedenisboeken: 17de - 18de eeuw

 • Gegevens over bezitsverwerving, het verkopen van gronden en huizen...
 • Volledig geïnventariseerd door Leo Hannes
 • Originele registers bevinden zich in het archief: Mol, Balen en Dessel  

Genealogie: fiches met gezinssamenstellingen

 • d' Aubioul - Baten - Belmans - Berghmans - Caers - Cooymans - Claes - Dausy - De Hoeve - Dillen - Elen - Geerts - Hoefs -  Joris - Leboy - Lemmens - Luyckx - Luymoyen - Luyten - Molenberghs - Moors - Raus  - Theeuws - Van Baelen - Van Eersel - Van Geel - Van Hemel -Van Hoof - Van Tongel - Vermeir - Vos - Wils.

Volkstelling Mol 1694

 • op fiches, alfabetische volgorde
 •  Ingebonden

bewerking door Leo Hannes

 • Volkstelling Geel: ingebonden bewerking door Leo Hannes