Naar inhoud
Gemeente Mol

Bouwmisdrijf, melding

Wat?

Een bouwmisdrijf is strafbaar. De correctionele rechtbank kan een strafrechtelijke veroordeling (gevangenisstraf en/of een geldboete) uitspreken, en je bovendien veroordelen tot het uitvoeren van herstelmaatregelen door:

  • Al de uitgevoerde werken ongedaan te maken en de plaats weer in haar oorspronkelijke staat te herstellen
  • Bepaalde aanpassingswerken uit te voeren
  • Een geldsom te betalen die evenredig is aan de meerwaarde die het goed heeft verkregen door de uitgevoerde werken

Voorwaarden?

Er wordt vanzelfsprekend verwacht dat je de verkregen vergunningen en bouwplannen naleeft. Ook wordt verwacht dat je een vergunning aanvraagt in de gevallen waar dat verplicht is.

Hoe aanvragen?

Je kan een bouwmisdrijf melden bij de dienst ruimtelijke ordening via handhavingRO@gemeentemol.be.

Onze collega's gaan dan ter plaatse controleren en, indien nodig, wordt een proces-verbaal opgesteld. In een volgende fase kan een veroordeling volgen door de correctionele rechtbank.