Naar inhoud
Gemeente Mol

Zonevreemde woning, ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Wat?

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde woningen geeft aan welke stedenbouwkundige regels van toepassing zijn op de zonevreemde woningen in onze gemeente.  Het grondgebied is ingedeeld in verschillende categorieën, waarvoor strengere of minder strenge regels gelden.

Voor wie?

Elke inwoner kan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde Woningen raadplegen. Het RUP is specifiek bedoeld voor eigenaars van een zonevreemde woning die wensen te herbouwen, uitbreiden of verbouwen.

Voorwaarden?

Het RUP is opgemaakt voor zonevreemde woningen.  Een zonevreemde woning is een vergunde woning die niet gelegen is in woongebied, woonuitbreidingsgebied, woongebied met landelijk karakter, woonpark of in een verkaveling.

Hoe aanvragen?

Voor raadpleging van het RUP kan je contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening of de sectie ruimtelijke planning.  Dit kan telefonisch op 014 33 08 30 of 014 33 08 34, per mail ro@gemeentemol.be of tijdens de openingsuren aan de balie van ruimtelijke ordening.

Wanneer je informatie komt vragen, hebben wij ofwel het adres nodig ofwel het perceelsnummer van het perceel waarop de woning staat.

Kostprijs?

Er is geen kostprijs verbonden aan het raadplegen van het RUP.

Afhandeling?

De dienst ruimtelijke ordening bezorgt een lijst met de stedenbouwkundige regels die betrekking hebben op jouw zonevreemde woning.  De verdere afhandeling van een eventuele bouwaanvraag op basis van deze regels, verloopt zoals een normale stedenbouwkundige aanvraag.