Naar inhoud
Gemeente Mol

Windturbines, kaderplan

Wat?

Met dit plan duidt het gemeentebestuur zones aan waar en onder welke voorwaarden windmolens eventueel kunnen komen. Er werden drie zones aangeduid:

  • Tussen Sas 6 en Sas 7, ten noorden en ten zuiden van het Kanaal Herentals – Bocholt
  • Tussen vestiging Sibelco en het kanaal Dessel – Kwaadmechelen
  • In de uitbreiding van industriezone Berkebossen. Dit past in de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

Bij een aanvraag van 15 windturbines of meer op andere locaties zal het gemeentebestuur een afzonderlijk onderzoek houden om na te gaan of de inplanting mogelijk is.

Voor wie?

  • Voor alle bewoners van de gemeente, die geïnteresseerd zijn in de mogelijke plaatsing van grootschalige windturbines op het grondgebied.
  • Voor firma’s die grootschalige windturbines plaatsen.