Naar inhoud
Gemeente Mol

Verkaveling, omgevingsvergunning

Dien online in

Als je een stuk grond hebt en je wilt dit verdelen om één van de loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning) nodig.

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. Je mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter of een stedenbouwkundige.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag digitaal in via het omgevingsloket. Indienen op papier is voor dit type aanvraag niet langer mogelijk.

Het normenboek legt vast welke documenten er nodig zijn en op welke manier de bijlage met plannen, tekeningen, foto’s en documenten wordt ingediend. Om de bestanden te kunnen opladen, moeten deze een strikte naamgeving volgen om herkenbaar te zijn voor het systeem. De afspraken hier rond zijn ook terug te vinden in het normenboek.

Stedenbouwkundige handelingen?

Indien er stedenbouwkundige handelingen dienen te worden uitgevoerd zoals het aanleggen van wegen, kappen van bomen en/of het verwijderen van bestaande gebouwen en constructies, dienen hiervoor binnen de aanvraag voor de verkaveling via de stedenbouwkundige handelingen de correcte aanvragen te gebeuren.

Dossierverloop: aanvraag en timing

Je kan steeds terecht op het Omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.

Hoe weet ik of mijn dossier al dan niet ontvankelijk en volledig is?

Binnen 30 dagen vanaf de dag na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend, word je ervan op de hoogte gebracht of je dossier volledig is of dat er ontbrekende gegevens of documenten moeten worden bijgebracht.

Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?

Binnen 60 dagen vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

Binnen 105 dagen met openbaar onderzoek vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

In sommige gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden met 60 dagen. Indien dit op jouw dossier van toepassing is, word je hiervan op de hoogte gebracht.

Hoe wordt de beslissing van mijn dossier kenbaar gemaakt?

De beslissing inzake je aanvraag zal kenbaar gemaakt worden in het Omgevingsloket. De dienst ruimtelijke ordening bezorgt je de bekendmakingsaffiche. Binnen de 10 dagen na ontvangst hang je deze affiche uit ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden) en je laat ze gedurende 30 dagen hangen. De startdatum van deze aanplakking meld je via het Omgevingsloket.

Meer info

Vragen over het Omgevingsloket:

  • problemen met aanmelden: bel gratis naar 1700 (elke werkdag van 9 tot 19u)
  • problemen tijdens het aanvragen in het Omgevingsloket: helpdesk Omgevingsloket, 015 45 45 91, helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com
  • verduidelijking van een begrip dat wordt gebruikt in het Omgevingsloket: Departement Omgeving, omgevingsvergunning@vlaanderen.be

Concrete vragen over je project voor je het wenst aan te vragen/uit te voeren: