Naar inhoud
Gemeente Mol

Verkavelingen, draaiboek

Wat?

Het draaiboek is een bundel waarin voorwaarden aangaande de procedure, het ontwerp van verkaveling, de uitvoering van de verkaveling en de documenten hieromtrent opgenomen zijn.

Het geeft aan welke stappen de verkavelaar in elke fase moet ondernemen, welke documenten verwacht worden en in hoeverre de plannen dienen uitgewerkt te worden.

Los van het draaiboek moet de verkavelingsaanvraag steeds voldoen aan de wetgeving zoals neergeschreven in de Codex Ruimtelijke Ordening en in het Grond- en pandendecreet.

Het draaiboek heeft betrekking op verkavelingen met wegenisaanleg, waarbij het dossier voor de verkavelingsvergunning apart van het technisch dossier voor de wegenisaanleg ingediend wordt.  Voor woonerven met wegenisaanleg geldt dezelfde procedure tenzij de wegenis niet overgedragen wordt.

Voor wie?

Verkavelaars, ontwikkelaars, studiebureaus.