Naar inhoud
Gemeente Mol

Verkaveling, attest infrastructuur

Wat?

Het attest infrastructuur geeft aan dat bij de realisatie van een verkaveling de nodige nutsvoorzieningen aanwezig zijn of dat voor de uitvoering van de werken de nodige financiële waarborgen zijn gereserveerd en dat de bouwkavels beantwoorden aan de technische opgelegde voorwaarden.  Het niet afleveren van een attest houdt in dat de loten nog niet mogen verkocht worden.

Voor wie?

Iedereen die een verkaveling en/of een verkavelinswijziging aanvraagt met het oog op het creëren van bouwloten.

Voorwaarden?

Het attest kan maar worden afgeleverd als er voldaan is aan de voorwaarden gesteld door de diverse nutsmaatschappijen:

a)     Pidpa – aansluiting aan waterleidingsnet
b)    Telenet – Kabeltelevisie
c)     Proximus – telefoonvoorzieningen
d)    Iveka – elektriciteit- aardgasnet
e)     Electrabel – Elektriciteitscabine

Aan de eventuele voorwaarden gesteld door administratieve overheden:

a)     Afdeling Natuur en Bos – mogelijke boscompensatie.
b)    Gemeentelijke dienst openbare werken, wegenwerken – huisaansluiting aan riolering per kavel, toezichtsputje enz.

Afhandeling?

De notaris die belast wordt met de verkoop van de bouwkavels verzoekt het college van burgemeester en schepenen om een attest infrastructuur.

Zolang niet is voldaan aan alle gestelde voorwaarden kan geen attest worden afgeleverd. Het niet afleveren van een attest infrastructuur betekent dat de  bouwloten (bouwgronden) van de verkaveling/verkavelingswijziging notarieel niet verkocht kunnen worden.

Reglement

Artikel 4.2.16 & 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat de bouwloten van een verkaveling (verkavelinswijziging) maar effectief kunnen verkocht worden als een attest infrastructuur door het college van burgemeester en schepenen werd afgeleverd.