Naar inhoud
Gemeente Mol

Omgevingsvergunning, permanent horecaterras

Wat?

Voor het plaatsen van een  permanent terras bij een horecazaak op het openbaar domein heb je een omgevingsvergunning nodig.

Voor wie?

De uitbater/eigenaar die om een permanent horecaterras verzoekt.

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitale aanvragen moeten worden ingediend via het Omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/). Aanvragen op papier kunnen per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de betrokken diensten worden bezorgd.

Als de medewerking van een architect verplicht is, ben je verplicht jouw aanvraag digitaal in te dienen.

Het gemeentebestuur is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, worden achteraf door ons gedigitaliseerd. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, vul je een aanvraagformulier met bijhorend addendum in. Dit kan je hier downloaden.

Een volledige inhoudelijke omschrijving van de dossierstukken (bijvoorbeeld: wat moet er allemaal op een inplantingsplan staan) staat in het normenboek

Afhandeling?

  1. De betrokken diensten onderzoeken of je aanvraag de nodige documenten en plannen bevat.
  2. De omgevingsambtenaar wint interne en externe adviezen in en in sommige gevallen zal een openbaar onderzoek moeten worden georganiseerd.
  3. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de omgevingsambtenaar een advies geformuleerd.
  4. Het college van burgemeester en schepenen formuleert een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  5. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  6. De omgevingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  7. Een mededeling dat een beslissing werd verleend wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  8. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.