Naar inhoud
Gemeente Mol

Stedenbouwkundige vergunning, oprichten nieuwe gebouwen en constructies

Wat?

Voor het oprichten van constructies heb je bijna altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig.  Om te weten of je voor je bouwwerken een vergunning nodig hebt, kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening. Op www.ruimtelijkeordening.be vind je onder het item ‘Vergunningen’ ook heel wat informatie.  Let op! Mogelijk moet je een minimumaantal parkeerplaatsen voorzien.

Voor wie?

Iedereen die om een stedenbouwkundige vergunning verzoekt.

Voorwaarden?

De dossiersamenstelling hangt af van wat je wilt bouwen

Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die

 • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond
 • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
 • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven
 • tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Als voor het bouwen van de bijgebouwen constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.

De dossiersamenstelling hangt af van wat je wil bouwen. Als je nieuw op te richten constructie kleiner is dan 40 m², en je raakt niet aan de stabiliteit van het (bestaande) gebouw (je voert geen constructieve werken uit) kan je zonder de medewerking van een architect een aanvraag indienen met een eenvoudige dossiersamenstelling.

Is je nieuw op te richten constructie groter dan 40 m², raak je aan de stabiliteit van het gebouw, (voer je constructieve werken uit) moet je een aanvraag indienen met een architect en gebruik je een uitgebreide dossiersamenstelling.

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een aanvraagformulier in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening.  In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, zal de dienst ruimtelijke ordening je laten weten welke stukken je nog moet binnenbrengen.

Afhandeling?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

 1. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
 2. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
 3. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering
 4. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
 5. De stedenbouwkundige vergunning wordt je per beveiligde zending toegezonden.
 6. Een mededeling dat een beslissing werd verleend, wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
 7. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.