Naar inhoud
Gemeente Mol

Bebouwingsmogelijkheden? Stedenbouwkundig attest

Wat?

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Let wel: een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning. De vermelde informatie over de bestemming en de opgelegde voorwaarden blijven slechts twee jaar geldig na uitreiking van het attest.

Wij verstrekken telefonisch geen inlichten over de bebouwingsmogelijkheden van een specifiek perceel.

Voor wie?

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil van zijn eigendom.

Voorwaarden?

Als je een stedenbouwkundig attest wil, dan is het de bedoeling dat je zelf al een redelijk concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…

Hoe aanvragen?

Je vult een aanvraagformulier in.  Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening. Je kunt het ook hier downloaden.  Op de aanstiplijst (deze staat op het aanvraagformulier) kan je zien welke documenten je nog bij het dossier moet voegen vooraleer je dit afgeeft op de dienst ruimtelijke ordening. Na afgifte van een volledig dossier krijg je een ontvangstbewijs.

Afhandeling?

Afhankelijk van het totale volume van de constructie volgt je dossier de volgende stappen.

De stedenbouwkundig ambtenaar geeft over het dossier een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het advies wordt verwerkt in een stedenbouwkundig attest en levert dit af aan de aanvrager.  Het advies wordt ook ter kennisgeving aan Stedenbouw Antwerpen overgemaakt.  Het advies wordt per beveiligde zending toegezonden.