Naar inhoud
Gemeente Mol

Pidpa-attest nieuwbouw

Wat?

Als je je nieuwe woning wilt aansluiten op het waterleidingsnet heb je een akkoordattest van het college van burgemeester en schepenen nodig.

De aansluiting is een aangelegenheid tussen de bouwheer/aanvrager en Pidpa, zonder dat het gemeentebestuur hierbij inzake financiering is betrokken.

Voor wie?

Iedereen die een wateraansluiting wil in zijn nieuwe woning.

Voorwaarden?

  • Je moet in het bezit zijn van de vereiste omgevingsvergunning.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Bij het verlenen van je omgevingsvergunning wordt er automatisch het attest opgemaakt en zal de dienst ruimtelijke ordening je het attest toezenden waarin akkoord wordt gegaan met de wateraansluiting. Dit attest moet de bouwheer zelf bezorgen aan nutsmaatschappij Pidpa.

Meer info