Naar inhoud
Gemeente Mol

Pidpa-attest

Wat?

Als je je nieuwe woning wilt aansluiten op het waterleidingsnet moet je een akkoordsattest van het college van burgemeester en schepenen bezorgen aan de nutsmaatschappij Pidpa.

De aansluiting is een aangelegenheid tussen de bouwheer/aanvrager en Pidpa, zonder dat de gemeente hierbij inzake financiering is betrokken.

Voor wie?

Iedereen die een wateraansluiting wil in zijn nieuwe woning.

Voorwaarden?

  • Je moet in het bezit zijn van de vereiste stedenbouwkundige vergunning.
  • Je moet een huisnummer hebben.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Op het ogenblik dat de bouwlijn van je woning wordt gegeven en je huisnummer wordt bepaald zal de dienst ruimtelijke ordening je een attest toezenden waarin akkoord wordt gegaan met de wateraansluiting.  Dit attest moet door de bouwheer zelf worden toegezonden aan nutsmaatschappij Pidpa.

Meer info

  • Pidpa, 03 466 14 47