Naar inhoud
Gemeente Mol

Parkeerfonds, verplicht minimumaantal parkeerplaatsen bij bouwwerken

Wat?

Al wie in onze gemeente een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt voor bouw- of verbouwingswerken, moet een minimumaantal parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen op het eigen terrein voorzien. Enkel mits toestemming van het gemeentebestuur én het betalen van een bepaalde som aan het parkeerfonds, kan hiervan afgeweken worden.

De parkeerdruk op het openbaar domein stijgt. De parkeerplaatsen die het gemeentebestuur voorziet moeten maximaal gebruikt worden door bezoekers en minimaal door buurtbewoners. Daarom is het belangrijk dat bij de bouw van nieuwe woningen, appartementsgebouwen of de komst van nieuwe horecazaken of andere instellingen er zoveel mogelijk parkeerplaatsen op het eigen terrein worden ingericht.

Het gemeentebestuur verwerkte de nodige regels in een stedenbouwkundige verordening. Samengevat betekent dit dat er geen stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd voor bouwprojecten als er niet voldoende parkeerplaatsen worden voorzien op het eigen perceel. Dit kan zowel boven- als ondergronds, door middel van garages, carports of afgebakende parkeerplaatsen in open lucht. Parking in de voortuin telt niet om te voldoen aan het verplichte minimumaantal. Verder mogen de parkeerplaatsen enkel komen in toelaatbare zones op het perceel. 

Voor wie?

Iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt om een woning, appartementsgebouw, horecazaak, handelszaak,… te bouwen of te verbouwen valt onder de verordening.

Hoe aanvragen?

Je zorgt ervoor dat op de bouwplannen die je indient de nodige parkeerplaatsen staan ingetekend.

Kostprijs?

Wanneer iemand niet aan het verplichte aantal parkeerplaatsen kan voldoen op het eigen perceel, wordt de stedenbouwkundige vergunning in principe geweigerd en kan het bouwproject niet doorgaan in de vorm zoals het voorligt. In uitzonderlijke gevallen – wanneer het technisch echt onmogelijk is – kan het gemeentebestuur een gemotiveerde afwijking voorzien. In dat geval stort de bouwheer een compenserende vergoeding in het parkeerfonds. Per ontbrekende parkeerplaats gaat het om 6 000 euro. Deze belasting wordt betaald bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning.

Wanneer iemand zich niet houdt aan de opgelegde verplichting om parkeerplaatsen te voorzien, wordt er 10 000 euro geïnd per niet-aangelegde parkeerplaats. Hetzelfde bedrag geldt voor parkeerplaatsen die na verloop van tijd verdwijnen.

Je kan hier het volledige belastingreglement bekijken.