Naar inhoud
Gemeente Mol

Grachten, vergunning overwelven

Wat?

Het overwelven of inbuizen van baangrachten langs buurtwegen of gemeentewegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Hiervan kan slechts worden afgeweken om een noodzakelijke toegang te verlenen tot de aanpalende eigendommen.  Bijgevolg kan het overwelven of inbuizen alleen worden toegestaan mits een voorafgaandelijke schriftelijke stedenbouwkundige vergunning.  Per kadastraal perceel (bebouwd of onbebouwd) wordt er slechts een overwelving toegestaan met een maximale breedte van 5 meter.

Voor wie?

Iedereen die een overwelving wilt om een noodzakelijke toegang te garanderen..

Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, vul je een formulier (aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken) in. Dit kan je verkrijgen op de dienst ruimtelijke ordening, of downloaden op de site. Op de aanstiplijst kan je zien welke documenten je aan het dossier moet toevoegen.

Je brengt het ingevulde aanvraagformulier samen met het volledige dossier (zie aanstiplijst) binnen bij de dienst ruimtelijke ordening. In ruil sturen we je een volledigheidsbewijs aangetekend toe. Als je dossier onvolledig is, laat de dienst ruimtelijke ordening je per aangetekende zending weten welke stukken je nog moet binnen brengen.

Kostprijs?

15 euro administratieve kosten vermeerderd met onkosten van twee aangetekende zendingen. Bij een eventueel openbaar onderzoek komen er nog bijkomende kosten voor aangetekende zendingen.  Dit moet betaald worden op de dienst ontvangerij (tweede verdieping).

Afhandeling?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. de stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  2. rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
  3. het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  4. er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  5. je stedenbouwkundige vergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  6. De mededeling dat een beslissing werd verleend, wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de kennisname van de beslissing op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  7. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.