Naar inhoud
Gemeente Mol

Bouwlijn

Wat?

De bouwlijn vormt de grens tussen de voortuinstrook en de bouwstrook. Het is een verplichte lijnrichting die je moet volgen wanneer je een nieuwe woning bouwt.

Voor wie?

Iedereen die een nieuwe woning gaat oprichten.

Voorwaarden?

Je moet in het bezit zijn van een stedenbouwkundige vergunning.

Afhandeling?

De bouwheer kan met de dienst ruimtelijke ordening afspreken wanneer de bouwlijn moet worden gegeven. De bouwlijn wordt ter plaatse gegeven door de gemeentelijke landmeter.