Naar inhoud
Gemeente Mol

Winterweer, strooiplan

Bij winterweer zet het gemeentebestuur alle beschikbare middelen in om de belangrijkste gemeentewegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te maken. Hierbij werken we volgens een vast strooiplan, waarbij onze chauffeurs niet afwijken van deze routes. Kleinere straten worden niet gestrooid. Onze gemeente telt vele honderden kilometers wegen waardoor het onmogelijk is om alles sneeuw- en ijzelvrij te houden. Voor een maximaal effect schakelden onze strooidiensten over op pekel.

Gemeentewegen?

Het gemeentebestuur heeft een strooiplan waarbij de belangrijkste gemeentewegen werden geselecteerd. Deze werden opgedeeld in twee verschillende routes. Op basis van gedetailleerde weersvoorspellingen wordt er in de namiddag beslist of er ’s nachts preventief wordt gestrooid. Bij onverwacht winterweer kunnen we vrijwel meteen uitrukken. Bij aanhoudend winterweer worden deze strooiroutes regelmatig herhaald en ruimen we ook sneeuw. Ook brugdekken en brughellingen krijgen extra aandacht. Ook schoolomgevingen zitten in het strooiplan vervat.

Naast de vaste strooiroutes hebben we een aantal straten in tweede orde geselecteerd. In principe wordt hier alleen gestrooid bij aanhoudend (meerdere dagen) winterweer, op voorwaarde dat de voorraad strooizout nog voldoende hoog is en bij voldoende personeelscapaciteit. Er wordt hier pas gestrooid na een uitdrukkelijke beslissing.

Fietspaden en bijzondere plaatsen?

Naast de gemeentewegen staat het gemeentebestuur ook in voor de fietspaden. Zowel voor de verhoogde, niet-aanliggende en aanliggende fietspaden hebben we een overeenkomst met Algroenco. Zij zetten eigen personeel in en lokale landbouwers die vanuit hun eigen stalplaats vertrekken met gevulde tanken. Ze strooien in totaal 106 kilometer.

Naast het machinaal strooien en sneeuwruimen zetten we bij zwaar winterweer ook manuele ploegen in om de omgeving van het ziekenhuis, ’t Getouw,… en andere druk bezochte plaatsen te ruimen. Uiteraard kunnen we niet overal tegelijkertijd aan de slag gaan.

Kleine gemeentewegen en woonstraten?

In kleine wegen en woonstraten wordt er in principe niet gestrooid of geschaafd. Voor weinig gebruikte straten heeft strooien bovendien veel minder effect. Het strooizout geraakt moeilijker met de sneeuw of ijzel vermengd, wat belangrijk is om snel te smelten. Platgereden sneeuw en ijs kan bovendien niet afgeschaafd worden.

Op kleine gemeentewegen en in woonstraten is het de verantwoordelijkheid van de automobilist om zijn rijgedrag aan te passen. Dit betekent dat je een paar honderd meter uiterst traag moet rijden om vervolgens een wel gestrooide weg te bereiken.

Gewestwegen?

Het strooien van de gewestwegen in onze gemeente is de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Concreet gaat het over de Zuiderring, de N110 Borgerhoutsendijk, de N18 Molderdijk, de N103 Ezaart-Ginderbuiten, de N136 Postelsesteenweg en de N18 Turnhoutsebaan.

Zelf sneeuw ruimen op stoepen?

Hoewel het niet verplicht is, moedigen we elke inwoner aan om de stoepen voor zijn deur of perceel vrij te maken van sneeuw. Let daarbij wel op dat je het probleem niet naar het fietspad of de rijweg verplaatst. Schep dus geen sneeuw naar daar, maar leg het op een hoopje op de rand van het voetpad. Blokkeer met de opgeschepte sneeuw zeker niet de goot of de afvoerputjes.