Naar inhoud
Gemeente Mol

Verkeerseducatie, verkeerslessen kinderen

Wat?

Verkeerslessen aan leerlingen van het basisonderwijs. Tijdens het jaar krijgen er elke schooldag kinderen van zes tot en met 12 jaar theoretisch en praktisch verkeersonderricht. Bij de theoretische les maken we gebruik van dia's, video’s, magnetische verkeersborden, werkbladen en oefeningen aan de verkeerstafels. In de praktijk wordt vooral de nadruk gelegd op de  fietsvaardigheid en -behendigheid. Zo oefenen we de voorrangsregels in, maar komen ook het juiste fietsgedrag aan een rotonde, verkeersdrempels, overwegen en verkeerslichten aan bod. Voor het zesde leerjaar organiseren we een groot fietsexamen.

Voor wie?

Alle basisscholen uit onze gemeente en gemeenten uit de regio. De scholen uit onze eigen gemeente krijgen voorrang. Reservering voor de andere scholen is op basis van beschikbaarheid.

Hoe aanvragen?

Als je met je school wilt komen, neem je telefonisch of per email contact op met het verkeerseducatief centrum.

Kostprijs?

Gratis. Het busvervoer is voor de scholen uit de eigen gemeente ook kosteloos. De scholen buiten de gemeente zorgen zelf voor het vervoer naar het verkeerspark.

Afhandeling?

We bekijken je aanvraag en in overleg leggen we een datum en uur vast.