Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemachtigd opzichter, opleiding

Wat?

De verkeersdienst van onze politiezone organiseert opleidingen voor nieuwe kandidaten gemachtigde opzichters. De gemachtigde opzichters zijn bevoegd om groepen kinderen, scholieren, senioren en/of mensen met een handicap veilig te laten oversteken.

De gemachtigd opzichter:

 • kan het verkeer stilleggen om deze groepen te laten oversteken, doch een GO mag geen verkeer stilleggen aan verkeerslichten. Hij/zij moet de voetgangerslichten in acht nemen. Een GO staat niet boven de lichten.
 • kan hen ook verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;
 • mag 'aanwijzingen' geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeertekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;
 • kunnen geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren;
 • kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen.

Lesgevers

 • Karin Vandervoort
 • Hans Willems
 • Lokale Politie Balen-Dessel-Mol

Voor wie?

Ouders, leerkrachten of andere personen die geïnteresseerd zijn voor een opleiding gemachtigd opzichter, de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar op het moment van de cursus.

Hoe aanvragen?

Via Mail

Stuur een mail naar pz.balendesselmol.verkeer@police.belgium.eu met de vraag om een cursus gemachtigd opzichter te volgen. De lesgevers antwoorden zo snel mogelijk.

Telefonisch

Neem contact op met de politie op het nummer 014 33 37 40

Kostprijs?

De les (theorie en praktijk) is gratis.

Afhandeling?

 • Aanvraag indienen
 • Er wordt een cursus ingericht van zodra er minimum 15 en maximum 25 inschrijvingen zijn.
 • De datum en uur van de cursus wordt je minimum 14 dagen vooraf meegedeeld (binnen twee maand na de aanvraag).
 • Na de opleiding ondertekent de cursist de machtiging.
 • De machtiging wordt ter ondertekening doorgestuurd naar de burgemeesters van de gemeenten Balen, Dessel en Mol
 • De machtiging wordt bezorgd aan de cursist (maximum één maand na de opleiding). Vanaf dat moment is de cursist bevoegd als gemachtigd opzichter.

Meer info

Politiezone Balen-Dessel-Mol, Sectie Verkeer
celverkeer@politiebalendesselmol.be
Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, 014 33 37 40