Naar inhoud
Gemeente Mol

Parkeren, gratis parkeerkaart voor zorgverstrekkers

Wat?

Zorgverstrekkers (huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, …) die tijdens hun werk in betalende parkeerzones in het Centrum moeten parkeren, krijgen telkens één uur gratis parkeertijd met een digitale zorgverstrekkerskaart.

Deze maatregel werd ingevoerd omdat een vlotte uitoefening van hun dagelijks werk van groot belang is voor de gezondheid van onze inwoners.

Voor wie?

Zorgverstrekkers die werkzaam zijn op het grondgebied van onze gemeente.

Voorwaarden?

Zorgverstrekkers die in aanmerking komen, moeten de digitale zorgverstrekkerskaart zelf aanvragen bij Streeteo. Het gaat niet om een fysieke kaart, maar om een digitale. Dit wil zeggen dat de parkeerwachter a.d.h.v. het scannen van de nummerplaat kan nakijken of voor de auto in kwestie het gratis parkeren (max. één uur) voor zorgverstrekkers geldt.

De zorgverstrekker moet gebruikmaken van een parkeerschijf ‘gratis kwartiertje’ om aan de parkeerwachter duidelijk te maken wanneer hij is aangekomen.

Deze maatregel geeft geen recht op een voorbehouden parkeerplaats.

Hoe aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen via deze link.

Bij de aanvraag moet je ook een bewijs bijvoegen dat je deel uitmaakt van de doelgroep, met name een attest van je werkgever, het RIZIV-attest of het attest van de Orde van Geneesheren.

Kostprijs?

Gratis.

Meer info

Streeteo
P.J. Brepolsplein 20
2300 Turnhout
03 217 44 98
parkeren.mol.be@streeteo.com