Naar inhoud
Gemeente Mol

Dringende interventies

Wat?

De brandweerdienst van Mol staat in voor de bescherming van het brandweergewest Mol, bestaande uit de gemeenten Mol-Dessel-Retie en BALEN met een totale bevolking van ongeveer 69.000 inwoners op een oppervlakte van 25.574 ha. De gemeente Balen beschikt over een autonoom korps.

In het verleden werden er met de gemeenten Geel, Lommel en Leopoldsburg samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Dit gebeurde ook met onze Nederlandse buurgemeenten om op een vlotte manier grensoverschrijdende samenwerking mogelijk te maken.

Het korps beschikt over een kader van 55 vrijwilligers en 11 beroepsleden dus een gemengd korps met een Z-statuut. De beroepsmensen zijn verdeeld over twee ploegen én verzekeren de dienst van 8 tot 17 uur. Buiten deze diensturen zijn de beroepsmensen en vrijwilligers ingedeeld in vier secties die oproepbaar zijn.

Bestrijden van branden

Je kan de brandweer oproepen voor onderstaande dringende interventie. Dit takenpakket van de brandweer staat beschreven in de Ministriële omzendbrief van 1975 betreffende de taken van brandweerdiensten.

 • Branden op personen
 • Kelderbranden
 • Kamerbranden
 • Vloer- en plafondbranden
 • Zolder- en kapbranden
 • Schoorsteenbranden
 • Vervoer van en zorgen aan een verstikte of aan een drenkeling: aanvoer van zuurstof
 • Ontploffing
 • Personen in een lift opgesloten
 • Op een dak gevluchte persoon
 • Bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon
 • Bevrijding van een onder of in een voertuig geknelde persoon
 • Bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon
 • Bevrijding van een persoon uit een riool
 • Ophalen van een persoon uit een put, kanaal, vijver, …
 • Belemmering van de rijweg, met gevaar voor personen of goederen
 • Bevrijding van een persoon met één der ledematen geklemd in een machine
 • Leegpompen van een kelder
 • Interventie bij lekken van schadelijke gassen
 • Ontsnapping van stoom in een gebouw
 • Oververhitte verwarmingsketel
 • Luchtverversing van lokalen waar rook, gas of een koudmakend mengsel is binnengedrongen
 • Interventie van een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert
 • Interventie bij overstroming of ramp
 • Neutralisatie van laag koolwaterstoffen of zuur
 • Opsporen van een radioactieve bron
 • Vernietigen van wespennesten of onschadelijk maken van bijenzwermen

Voor wie?

Alle inwoners van Mol, Dessel en Retie kunnen beroep doen op onze brandweerdienst. Door het toepassen van de snelst adequate hulpverlening kan het zijn, afhankelijk waar het incident zich voordoet, dat er voor één oproep twee verschillende korpsen worden opgeroepen. Hier bedoeld men het territoriaal bevoegd korps en het korps dat het snelst ter plaatse zou kunnen zijn, het korps van de naburige gemeente of stad.

De bedoeling is om iedereen zo snel mogelijk te kunnen helpen.

Voorwaarden?

De interventie moet van dringende aard zijn.

Hoe aanvragen?

Dienst 100

 • Telefoonnummer: 100
 • GSM: 112

Kostprijs?

In principe is een brandweerinterventie gratis.  Voor bepaalde brandweerinterventies wordt er een kostprijs aangerekend:

 • Alle interventies die niet opgenomen zijn in de hierboven opgegeven lijst
 • Opruimen van een milieuverontreiniging
 • Reinigen wegdek (bij ladingsverlies, ongeval, lekkage mazout of olie,…)
 • Het verwijderen van een wespen- of bijennest
 • Bepaalde technische interventies (dichtleggen van een dak na brand, stutten van een gebouw, …)
 • Leegpompen van een kelder ten gevolge van een defect aan de binneninstallatie (achter de watermeter)
 • Kwaadwillige oproepen

Deze lijst is niet limitatief.

Het bedrag van deze retributie vind je in het retributiereglement.

Afhandeling?

 1. Je belt naar het nummer 100 of 112
 2. De brandweer komt zo snel mogelijk ter plaatse voor de interventie