Naar inhoud
Gemeente Mol

Tweede verblijven, belasting

Wat?

Bewoners van tweede verblijven betalen in onze gemeente geen belastingen. Langs de andere kant kunnen ze wel genieten van de gemeentelijke infrastructuur. Om deze mensen ook een bijdrage te laten leveren, worden zij belast op hun ‘tweede verblijf’.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door bewoners van tweede verblijven. Wat we verstaan onder tweede verblijven, staat gedefinieerd in het belastingsreglement.

Kostprijs?

  • 575 euro per tweede verblijf gelegen binnen gebied voor verblijfsrecreatie.
  • 860 euro per tweede verblijf voor alle andere zones.

Afhandeling?

Eigenaars van tweede verblijven moeten jaarlijks het aangifteformulier invullen en binnen de op het formulier vermelde termijn inleveren bij het gemeentebestuur.