Naar inhoud
Gemeente Mol

Sluikstorten, belasting

Wat?

Naast de dagdagelijkse inspanningen die de milieu- en de groendienst leveren voor het opruimen van zwerfvuil, gaat het  gemeentebestuur nog een stap verder. Wanneer er een sluikstort ontdekt wordt, proberen we te achterhalen wie de vermoedelijke dader is. Deze persoon wordt een belasting aangerekend voor het verwijderen en verwerken van het afval.

Voor wie?

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen heeft gestort en de persoon die opdracht of toelating gaf tot het storten en achterlaten.

Voorwaarden?

De identiteit van de dader moet vaststaan.

Hoe aanvragen?

De door het college van burgemeester en schepenen aangestelde en beëdigde gemeentebeambten zijn gemachtigd om vaststellingen te doen van de feiten.

Kostprijs?

Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid achtergelaten afval.

 • zeer klein afval: 22,30 euro
  Afval met een volume en/of gewicht van minder dan 1 dm³ en/of 1 kg. Hondenpoep staat gelijk met zeer klein afval.
 • klein afval: 77,90 euro
  Afval met een volume en/of van meer dan 1 dm³ en met 10 dm³ en/of meer dan 1 kg tot en met 10 kg
 • middelgroot afval: 194,70 euro
  Afval met een volume en/of gewicht van meer dan 10 dm³ tot en met 200 dm³ en/of meer dan 10 kg tot en met 20 kg.
 • groot afval: 389,50 euro
  Afval met een volume en/of gewicht van meer dan 200 dm³ tot en met 1 m³ en/of meer dan 20 kg. tot en met 500 kg.
 • grote hoeveelheden afval en gevaarlijk afval: 884,60 euro
  Afval met een volume en/of gewicht van meer dan 1m³ en/of meer dan 500 kg.

Verder verwijzen we naar de definiëring van gevaarlijk afval naar het Vlaams afvalstoffendecreet. De belasting voor het weghalen en verwijderen van gevaarlijk afval is onafhankelijk van het gewicht en/of volume.

Afhandeling?

Als de vaststelling is gebeurd wordt het dossier overgemaakt aan de dienst belastingen waar de invordering wordt aangemaakt en het aanslagbiljet per post wordt verstuurd. Bij niet betaling binnen de vooropgestelde termijn wordt een eerste aanmaning verstuurd. Bij niet betaling na een tweede herinnering wordt het dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder.